Художественный курс » Акварель». 10.07.2019 (Beer-Sheva)

1.Anna Morozova  2.Lubov Promyshlianska  3.Zoya Stepanenko  4.Yuliya Dragun   Instructor- Kuznetsova Oksana