Бизнес тренинг-инструкции для нейл мастеров. 02.07.2018(Petah-Tiqwa)

1.Nadegda Dontsova  2.Kateryna Finski  3.Inna Bobylov  4.Olena Lazebnik  5.Libi Liberman  6.Yulia Dragun  7.Natalia Konstantinova  8.Elena Haimov  9.Marina Tsirusky  10.Irada Vafin  11.Sima Efendiev  12.Kateryna Lytvynov  13.Lesya Buyko 14.Yana Zastanchanu  15.Sabina Ragimov  16. Natalya Novchenkova   Instructor-Shcherbachenko Yevheniia