Авторский курс «Вензеля» 05.10.2018

1. Hrynevych Viktoriia  2. Sklyarenko Aleksandra m 3. Moshenskaya Yana  4. Olha Hnatenko  5. Buslaieva Alona  6. Marchenco Larisa  7. Svirenko Valeria   Instructor-Olga Barvinskaya