סמינרים

«סמינרים של חברת «קלות

 

סמינר ביולי ב2012

  

  סמינר לנציגים של חברה ברוסטוב 2010

 2011 מסמינר בקרית ביאליק 

 

סמינר בכרמיאל 2012